1.AKTUALNY PROGRAM POSIEDZENIA

Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
ma przyjemność zaprosić na drugie w roku 2019 spotkanie naukowo-szkoleniowe.

Sobota, 18 maja 2019
od 9:00 do 12:00
Instytut Głuchoniemych, pl. Trzech Krzyży 4/6


Przypominamy, że dla osób szkolących się w otolaryngologii obecność na posiedzeniach naszego Towarzystwa jest obowiązkowa.


[ pobierz program posiedzenia ]


2.ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI

[ pobierz zaświadczenie ]

3.ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU

[ pobierz zaświadczenie ]

Zasady uzsykania zaświadczenia:

a. wypełnić w Zaświadczeniu - Imię i Nazwisko, Nr prawa wykonywania zawodu, Temat posiedzeń - jeden temat, gdy w programie będzie podany temat wiodący lub temat każdego wystąpienia danego dnia posiedzenia, gdy nie ma w programie tematu wiodącego, Datę posiedzenia

b. Zaświadczenie można potwierdzić w dniu posiedzenia / podpisuje Przewodnicząca Oddziału po posiedzeniu/ lub w późniejszym terminie na następnym posiedzeniu lub w siedzibie Oddziału po złożeniu Zaświadczenia u Sekretarza Oddziału.

c. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. [ pobierz ]

4.ARCHIWUM POSIEDZEŃ 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014 [ zobacz archiwum posiedzeń ]