SIEDZIBA ODDZIAŁU PTORL ChGiSz
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
tel. 22 - 5992521, fax - 22 - 5992523
mail: ompto@tlen.pl