Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
zaprasza firmy farmaceutyczne na współudział w naszych
Posiedzeniach Naukowo-Szkoleniowych


Warunki współpracy:

1.ORGANIZATOR OM PTORL ChGiSz zobowiązuje się do następujących działań promocyjnych na rzecz SPONSORA:
a) umieszczenia logo i nazwy firmy SPONSORA w materiałach związanych z posiedzeniem (zaproszenie, program),
b) umieszczenia logo i nazwy firmy SPONSORA w miejscu obrad
c) umożliwienia SPONSOROWI przeprowadzenie 10 min. wykładu

2. W celu realizacji niniejszej Umowy SPONSOR zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz Organizatora:
a) wydrukowanie oraz wysłanie zaproszeń na posiedzenie do lekarzy, zgodnie z bazą danych Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
b) wynajęcia sali w której odbędzie się posiedzenie
c) zapewnienia poczęstunku podczas posiedzenia

ZAPISY,DOTACJE,DAROWIZNY PROSZĘ WPŁACAĆ NA RACHUNEK:
PKO BP V/O W-wa
Nr R-ku:
22 10201055 0000960200157289

Zapraszamy firmy na wystawianie swoich stanowisk w trakcie posiedzenia OM PTORL ChGiSz.
Szczegóły do uzgodnienia.


Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego PTORL
Prof. dr hab. med. Krzysztof Morawski

Sekretarz Oddziału Mazowieckiego PTORL
Dr nauk med. Piotr Chęciński

Skarbnik Oddziału Mazowieckiego PTORL
Dr nauk med. Jagna Nyckowska