Dzieje Oddziału Mazowieckiego nierozerwalnie są związane z historią powstania ogólnokrajowego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego. Pierwsza na ziemiach polskich organizacja zrzeszająca otolaryngologów - Sekcja Otolaryngologiczna przy Warszawskim Towarzystwie Lekarskim powstała w 1889 roku. Założycielem organizacji był Teodor Heryng. Poza tym w 1912 roku w Warszawie, niezależnie od Sekcji Otolaryngologicznej powstało Towarzystwo Otorynolaryngologiczne, jego prezesem został Ludwik Guranowski. W roku 1920 wspomniane Sekcja Otolaryngologiczna i Towarzystwo połączyły się i utworzyły zalążek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego. Wypracowany przez nich statut został zatwierdzony w 1921 roku. Zaś 22 grudnia tegoż roku na zasadzie postanowienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wciągnięto do rejestru stowarzyszeń i związków 605 Stowarzyszenie pod nazwą "Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologiczne", a 29 grudnia odbyło się zebranie organizacyjne Towarzystwa i ukonstytuował się Zarząd z Feliksem Erbrichem jako prezesem. W ramach Towarzystwa powstawały oddziały terenowe. Sekcja Warszawska powstała automatycznie z Towarzystwem, Sekcja Lwowska w 1923 roku, Łódzka w 1924, Wileńska w 1924 roku, Poznańsko-Pomorska w 1926 roku i Sekcja Krakowska w 1928 roku. Na początku swego istnienia oddział liczył 44 członków, a obecnie liczba członków wynosi 458 /dane z dnia 12.10.2012 r./