JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO PTORL ChGiSz ?


Aby zostać członkiem Oddziału Mazowieckiego PTORL ChGiSz należy złożyć do Zarządu OM PTORL ChGiSz deklarację członkowską podpisaną przez dwóch członków wprowadzających.

Obecność dwóch członków wprowadzających obowiązkowa!

Wniosek o przyjęcie do OM PTORL ChGiSz jest rozpatrywany przez Zarząd OM PTORL ChGiSz na podstawie złożonej deklaracji. O decyzji Zarząd OM PTORL ChGiSz informuje podczas posiedzeń naukowo-szkoleniowych.

Deklaracja członkowska    [ pobierz deklarację ]