Informujemy, iż od roku 2015 czasopisma naukowe działające pod patronatem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi "Otolaryngologia Polska" oraz "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny" zmieniły wydawcę. Nowym wydawcą czasopism jest Index Copernicus International Sp. z o.o.

Częstotliwość publikacji numerów drukowanych obu tytułów pozostała bez zmian.
Od 1 stycznia 2017 roku, decyzją Zarządu Głównego PTORL zmianie ulegają warunki prenumeraty obu czasopism - prenumerata ich jest połączona z opłatami składek członkowskich. Dokładne informacje znajdują się w zakładce "Składki". W razie jakichkolwiek wątpliwości i wyjaśnień prosimy o kontakt bezpośrednio z Wydawcą.

Na platformie Index Copernicus International zostały uruchomione strony internetowe dla obu czasopism.
- Strona internetowa czasopisma "Otolaryngologia Polska" (ISSN 0030-6657) znajduje się pod adresem: http://otolaryngologypl.com
- Strona internetowa czasopisma "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny" (ISSN 2084-5308) znajduje się pod adresem: http://otorhinolaryngologypl.com

Pod powyższymi adresami znajdą Państwo informacje o czasopiśmie, Redakcji, Radzie Naukowej, prenumeracie, reklamie oraz bieżącej działalności naukowej czasopisma i Towarzystwa. Począwszy od roku 2015 na wskazanych stronach internetowych są publikowane wszystkie artykuły naukowe czasopism, zarówno streszczenia jak i pełne teksty artykułów.