List do członków Oddziału Mazowieckiego PTORL ChGiSz


[ list do członków oddziału ]Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi ma przyjemność zaprosić na pierwsze w roku 2017 spotkanie naukowo-szkoleniowe.

Wydarzenie odbędzie się pod nowym adresem na mapie Warszawy jednocześnie trwale związanym z otolaryngologią i audiologią. Spotkanie ma miejsce w sali konferencyjnej Demand Technology Centre i Oticon Polska.

Sobota 22 kwietnia 2017
9:00 do 12:30
Q22, Al. JANA PAWŁA II 22, WARSZAWA


Przypominamy, że obecność osób szkolących się w Otolaryngologii, w posiedzeniach naszego Towarzystwa, jest obowiązkowa.

Dla uczestników dostępny jest parking na hasło "laryngolog". Wjazd na parking podziemny od ul. Grzybowskiej


[ pobierz program posiedzenia ]Wspomnienie o Profesorze Janie Kusiu

Profesor Jan Kuś urodził się w lipcu 1929 roku, zmarł 25 stycznia 2017 roku. Przez niemal całe życie zawodowe jako laryngolog związany był z Klinikami Uniwersyteckimi. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie, w której pracował w latach 1958 - 1970, otrzymał w roku 1964 stopień doktora nauk medycznych po obronie pracy "Neuronitis vestibularis". W latach 1974 - 1980, po rezygnacji Profesor Teofili Bystrzanowskiej, zostaje ordynatorem Oddziału Laryngologicznego Szpitala Bielańskiego. W roku 1972 otrzymuje tytuł doktora habilitowanego za pracę "Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych ucha", w roku 1979 - tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w roku 1981 tytuł profesora zwyczajnego. W październiku 1980 roku Prof. Jan Kuś obejmuje kierownictwo nowo powstającego Oddziału Laryngologicznego Szpitala Bródnowskiego, którego zalążkiem była Poradnia Laryngologiczna otwarta 22 lipca 1978 roku. W kwietniu 1981 roku, po przekształceniu oddziału w Klinikę Otolaryngologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Profesor zostaje jej Kierownikiem aż do roku 1999, kiedy to w związku z przejściem na emeryturę, zastępuje Go wieloletni współpracownik i uczeń dr med. Antoni Osmólski. W trakcie swojej pracy zawodowej Profesor był promotorem 4 przewodów doktorskich oraz recenzentem 4 prac habilitacyjnych i doktorskich. W styczniu 2011 roku w uznaniu zasług dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Akademii Medycznej) Kapituła Medalu im. Tytusa Chałubińskiego przyznała Profesorowi to najwyższe odznaczenie naszej uczelni. Profesor Jan Kuś był członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi od 1958 roku; w roku 2000 został jego członkiem honorowym. Przez wiele lat pełnił funkcję Specjalisty Krajowego ds. Otolaryngologii. Jego wkład w szkolenie podyplomowe specjalistów otolaryngologów jest wyjątkowy i szczególny; wychował On i wykształcił liczne rzesze otolaryngologów w całej Polsce. Na zawsze zostanie w naszej pamięci jako wybitny specjalista, niezwykle zasłużony dla rozwoju otolaryngologii nie tylko w naszym kraju.Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą do osób, które mogą zrezygnować z otrzymywania zaproszeń na posiedzenia drogą pocztową i chcą takie zaproszenia otrzymywać jedynie drogą mailową, aby sprawdziły prawidłowość swojego adresu mailowego oraz wyraziły akceptację takiego rozwiązania swoim podpisem na liście obecności z adnotacją TAK na najbliższych posiedzeniach.Nowy adres email
ompto@tlen.pl