Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi ma przyjemność zaprosić na pierwsze w roku 2018 spotkanie naukowo-szkoleniowe.
Wydarzenie będzie miało miejsce w auli Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.

Przypominamy, że obecność osób szkolących się w Otolaryngologii, w posiedzeniach naszego Towarzystwa, jest obowiązkowa.

Sobota, 10 lutego 2018
od 9:00 do 12:00
Instytut Głuchoniemych, pl. Trzech Krzyży 4/6


Informacja o składkach członkowskich na 2018 rok jest dostępna na stronie Oddziału Mazowieckiego PTORL pod adresem: www.ompto.pl w zakładce "składki".

Prosimy o potwierdzenie swojego przybycia w terminie do 7.02.2018 mailowo jcst@oticon.pl lub telefonicznie 608-393-262.

Dla uczestników dostępny jest parking na tyłach Instytutu Głuchoniemych. Wjazd od ul. Konopnickiej.


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, którego program znajduje się na stronie naszego oddziału w zakładce Program posiedzeń lub poniżej.


[ pobierz program posiedzenia ]List do członków Oddziału Mazowieckiego PTORL ChGiSz


[ List od Prof. Ewy Jaworowskiej-Przewodniczącej Zarządu Głównego PTORL]
[ Najważniejsze informacje dotyczące opłaty składek członkowskich PTORL]


Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą do osób, które mogą zrezygnować z otrzymywania zaproszeń na posiedzenia drogą pocztową i chcą takie zaproszenia otrzymywać jedynie drogą mailową, aby sprawdziły prawidłowość swojego adresu mailowego oraz wyraziły akceptację takiego rozwiązania swoim podpisem na liście obecności z adnotacją TAK na najbliższych posiedzeniach.Nowy adres email
ompto@tlen.pl