Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i szyi zaprasza na Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się w dniu 7 marca 2020 roku o godzinie 9,00 w auli Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 4/6

Przypominamy, iż zgodnie ze Statutem naszego Towarzystwa w Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym członkowie Oddziału, którzy opłacili składkę członkowską na rzecz Towarzystwa za rok poprzedzający Walne Zebranie Członków Oddziału.

Osoby, które zalegają ze składkami proszone są o ich opłacenie przed Walnym Zebraniem. Wysokość składek jest niezmienna od 2018 roku, a opłacić je można łącznie z prenumeratą tylko przez stronę internetową:
http://www.indexcopernicus.com/index.php/pl/skladka

Dokładne informacje na ten temat znajdują się na stronie naszego Oddziału www.ompto.pl w zakładce "Składki".

Osoby, które opłaciły składki w ostatnim okresie proszone są o przedstawienie potwierdzenia opłaty lub przelewu przed Walnym Zebraniem.