Serdecznie zapraszamy na wspólne spotkanie naukowo szkoleniowe

"Zawroty głowy u seniorów - podejście interdyscyplinarne"

organizowane przez Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Sekcję Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,

które odbędzie się w dnia 18 stycznia 2020
w auli Instytutu Głuchoniemych w Warszawie
pl. Trzech Krzyży 4/6.

Program konferencji jest dostępny poniżej oraz w zakładce "Program posiedzeń".


[ pobierz program posiedzenia ]